Општина Житорађа: Обавештења

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину(„Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

 

                                                                                                                             О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује  да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Изградња Винарије“ , на кат.парцели број 28, КО Дебели Луг, заведен под бројем 501-838/22 од 19.05.2022 године, носиоца пројекта Винарија „Марика“ доо Житорађа.

Увид  у донето решење може се извршити сваког радног дана од 08-14 часова у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 8, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

Саветник за заштиту

животне средине

Наташа Младеновић

********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину(„Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

               Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује  да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Затворено складиште воћа и поврћа са пратећим садржајем-хладњача“ , на кат.парцели број 5300/27, КО Житорађа, заведен под бројем 501-768/22 од 06.05.2022 године, носиоца пројекта „Шумапродукт 2018“ доо Житорађа.

Увид  у донето решење може се извршити сваког радног дана од 08-14 часова у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 8, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

Саветник за заштиту

животне средине

Наташа Младеновић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *