Поводом предстојећег референдума могућ увид у бирачки списак

Из локанлне самоуправе у Житорађи, а поводом прдстојећег референдума, обавештавају становнике да је могућ увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, промену или брисање података који су се у међувремену променили. С тим у вези достављено нам је следеће обавештење за грађане:

На основу члана 21. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи ( „Службени
гласник РС“, бр.111/21), чл.14. Став 1. и чл.15. и 21 Закона о јединственом бирачком
списку („Службени гласник РС“, бр.104/09 и 99/11) и тач.9. и 10 . Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12
и 88/18), Општинска управа општине Житорађа

ОБАВЕШТАВА ГЛАСАЧЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Обавештавамо гласаче да је у систему Јединствени бирачки списак расписан Републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије који се одржава 16. јануара 2022.године, на основу одлуке Народне скупштине Републике Србије.

Део јединственог бирачког списка за територију општине Житорађа, изложен је у седишту Општинске управе Житорађа, ул.Топлички хероји бр.53, приземље, канцеларија бр. 1.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани податци тачни.

Захтеви за промене у делу јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине Житорађа могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку у времену од 07 до 15 сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 31.децембра 2021.год.

Општинској управи гласачи могу , најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи. Да гласачи којиима је боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати у иностранству.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.мдулс.гов.рс/регистри/јединствени-бирацки-списак, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *