Држава пољопривредницима даје субвенције за набавку трактора

Пољопривредници ће у овој години моћи да се пријаве за субвенције за набавку новог трактора, предвиђено је Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара. Трактор мора бити намењен за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи.

Снага мотора трактора мора бити до највише 60 киловата и трактор мора бити произведен у Србији или да га добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Србији. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року до 29. маја 2020. године.

Подстицајима се не надокнађују порези, укључујући и порез на додату вредност, царинске, увозне и остале административне таксе, трошкови банкарске провизије, осигурања и регистрације трактора, набавка прикључка за извођење радова итд.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Инвестиција у набавку новог трактора треба да је у потпуности реализована у периоду од 1. јануара текуће календарске године за коју се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје односно до 29. маја 2020. године.

Подносилац захтева треба да има  у Регистру пољопривредних газдинстава уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура:

 • до 0,5 ха поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;
 • до 2 ха јагодастог воћа, односно до 5 ха осталог воћа;
 • 2 ха грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;
 • до 3 ха поврћа (на отвореном пољу);
 • од 0,1 до 50 ха цвећа (на отвореном пољу);
 • до 50 ха ароматичног и лековитог биља;
 • до 2 ха житарица, индустријског и крмног биља.

у зависности од врсте сточарске производње производње има

 • до највише 19 млечних крава,

Односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то:

 • до највише 19 говеда и/или
 • до највише 149 оваца и коза и/или
 • до највише 29 крмача и/или
 • до највише 99 товних свиња по турнусу и/или
 • до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или
 • до највише 399 товних ћурки по турнусу.

Износ подстицаја

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року до 29. маја 2020. године.

М.Јовановић/ Фото: agropanonka.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *