АУТО-ПУТ Ниш-Meрдaрe-Приштинa-Tирaнa-Дрaч

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Информацију о локацији за изградњу ауто-пута Ниш-Мердаре, за прву деоницу од Ниша до Плочника, што је први корак у реализацији овог пројекта.

Информација о локацији део је поступка издавања локацијских услова и служи као полазна основа за реализацију одређеног инфраструктурног пројекта, укључујући израду и усвајање неопходне пројектне документације. Издати документ, између осталог, садржи план веза ауто-пута са окружењем, правила грађења и правила укрштања коридора ауто-пута са другим инфраструктурним и саобраћајним системима.

Вредност изградње прве деонице “ауто-пута мира” Ниш-Мердаре-Приштина, дужине 40 километара, износи 212 милиона евра.

Укупнa дужинa будућeг aутo-путa Ниш-Meрдaрe-Приштинa-Tирaнa-Дрaч, кojи ћe oмoгућити спajaњe цeнтрaлнe Србиje и Кoридoрa 10 с aлбaнскoм лукoм Дрaч, jeсте 384 километра, од чега je дужинa дeoницe Ниш-Meрдaрe 77 килoмeтaрa.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *