Обавештење о поднетом захтеву о потреби утицаја на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта доо “Биовоће“ Рожина,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Изградња настрешнице и хладњаче капацитета 240т за складиштење производа“ на катастарској парцели број 5300/53 КО Житорађа,  општина  Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 8 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност, органи и организације, могу овом органу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

У Житорађи,

14.03.2024.године

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *