Власта Н. Ценић

Кроз историју КПД “Троречје” (некадашњег КПД “Петар Кочић” Кочане) испричаћемо причу о култури овога краја. 1. део Територија општине Дољевац, којој припада село Кочане, обухвата део плодне Jужноморавске долине између градова Ниша и Лесковца, односно јужни део Нишке и северни део Лесковачке котлине, које су у њеном средишном делу повезанеДаље…