Од како су друштвене мреже и интернет преузели водећу улогу у информисању и повезивању читавог света, теорија  Маршала МекЛухана о „глобалном селу“ се показала непогрешиво тачном.Нема више никакве сумње да живимо у великом селу где се сви међусобно познају. Појавом фејсбука, стављен је печат на теорију, која је данас посталаДаље…